Sikker legetøj

Robetoy sørger altid for at have viden om alle gældende sikkerhedsbestemmelser vedrørende legetøj og er altid opdateret på spørgsmål omkring sikkerhed.

Legetøjets sikkerhed er reguleret i en række love og direktiver, hvilket er godt. Det er så afgørende vigtigt at legetøjet er sikkert at anvende. Der må ikke være nogen risiko for ulykker så børnene kommer til skade. Derfor findes der regler for smådele, kvælningsfarer, kemiske stoffer, blødgørerer (phthalater), metaller såsom bly, cadium mm.

I brancheorganisationen Lek&Baby, som Robetoy er medlem af, arbejder vi meget med sikkerhedsspørgsmålene. De myndigheder, der skal kontrollere sikkerheden omkring vores legetøj er Forbrugerstyrelsen, Miljøstyrelsen og det svenske Kemikalieagentur. Vil du vide mere om arbejdet i myndighederne henviser vi til at besøge deres hjemmesider, hvor de giver mange oplysninger om legetøj og legetøjssikkerhed.

Meget af legetøjet som sælges i Sverige og EU er fremstillet i Kina. Det er vigtigt at have kontrol over forholdene på fabrikkerne i Kina, der producerer vores legetøj. Vores brancheforening Leksaksbranschen er medlemmer af den internationale organisation ICTI (International Council of Toy Industries). ICTI har udviklet en adfærdskodeks kaldet ICTI Care Process, som regulerer en stor del af de krav, vores producenter skal leve op til, især i Kina. Samtidig sikrer de at de produkter  vi markedsfører og sælger bliver produceret under gode forhold. ICTI certificerer kinesiske producenter efter et særligt program, som så skal fornyes hvert år.

We have moved to Robetoy.se!

You can find the entire assortment in the catalog.
Sincerely, Den goda fen

Do you prefer English? Click here!