Säkra leksaker

Robetoy ser alltid till att ha kunskap om alla gällande säkerhetsbestämmelser som rör leksaker och är alltid uppdaterade i frågor som rör leksakers säkerhet.

  

Leksakers säkerhet finns reglerade i en rad olika lagar och direktiv och det är bra eftersom det är så oerhört viktigt att leksakerna är säkra. Det får inte finnas några olycksrisker så att barn kan skada sig, därför finns det regler för bl.a. smådelar, klämrisker, kvävningsrisker, kemiska ämnen, mjukgörare s.k. ftalater, metaller som bly, kadmium mm.

  

I branschorganisationen Lek&Baby, där Robetoy är medlem, arbetar vi mycket med säkerhetsfrågorna. De myndigheter som kontrollerar säkerheten runt våra leksaker är Konsumentverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Vill du veta mer om myndigheternas arbete så gå in på deras hemsidor där de lämnar mycket information om leksaker och leksakers säkerhet.

 

Många av de leksaker som säljs i Sverige och EU är tillverkade i Kina. Det är förutom säkerheten viktigt att även ha kontroll på förhållandena i de fabriker i Kina som tillverkar våra leksaker. Vår branschorganisation Leksaksbranschen är medlemmar i den internationella organisationen ICTI ( International Council of Toy Industries). ICTI har tagit fram en uppförandekod som heter ICTI Care Process som reglerar mycket av kraven på våra tillverkare framför allt i Kina och skall se till att de produkter vi marknadsför och säljer produceras under bra förhållanden. ICTI certifierar de kinesiska tillverkarna efter ett speciellt program som sen måste förnyas varje år.

We have moved to Robetoy.se!

You can find the entire assortment in the catalog.
Sincerely, Den goda fen

Do you prefer English? Click here!